Wetboek » Specials » Solliciteren

Hoe overleef ik een sollicitatieprocedure

Hoe overleef ik een sollicitatieprocedure Hoe overleef ik de sollicitatieprocedure? De vraag bij uitstek die menig sollicitant bezighoudt bij het zoeken naar een baan. Bij het selectieproces - het vinden van de juiste kandidaat voor de openstaande vacature door de werkgever - komt het voor de sollicitant soms aan op het hebben van enig geluk. Het hebben van een juiste connectie, het afzeggen van andere kandidaten of het zijn van de enige kandidaat. Evenwel is geluk niet de belangrijkste factor die bepaalt of de kandidaat de baan wel of niet weet te bemachtigen. Door een goede voorbereiding en ervaring op te doen met solliciteren kunnen de kansen om de sollicitatieprocedure succesvol door te komen aanzienlijk worden vergroot.

De sollicitatieprocedure

Om succesvol te solliciteren moet de sollicitant in de regel een aantal stappen zetten. Vaak wordt echter door sollicitanten te simpel gedacht over het proces en worden stappen overgeslagen. Uiteraard doet dit de kansen van de sollicitant geen goed. Het is verstandig om te allen tijde minimaal de navolgende stappen te doorlopen.

Stap 1: Zelfanalyse

Voordat de sollicitant een cv kan opstellen dan wel een motivatiebrief schrijft is het verstandig om een uitgebreide zelfanalyse uit te voeren. De sollicitant houdt hierbij zichzelf een spiegel voor en stelt aan zichzelf vragen als: wie ben ik? Wat kan ik en wat wil ik? Pas als de sollicitant zichzelf voldoende kent kan worden ingeschat of de vacature en het bedrijf bij de kandidaat passen. Hiermee kan nadien eveneens rekening worden gehouden bij het opstellen van het cv en de motivatiebrief. De meerwaarde van de zelfanalyse is daarmee evident.

Stap 2: Kruip in de huid van het bedrijf

Het cv en de motivatiebrief kunnen doorslaggevend zijn bij het wel of niet ontvangen van een uitnodiging voor een gesprek. Bij het opstellen van het cv en de motivatiebrief is het dan noodzakelijk om de lezer in voldoende mate te overtuigen. Echter, alvorens de lezer daadwerkelijk kan worden overtuigd moet de sollicitant in de huid kruipen van het bedrijf en meer specifiek de uiteindelijke lezer(s). Maar hoe zit de beoordeling van het cv en de motivatiebrief in elkaar?

Stap 3: Schrijven van het cv en de motivatiebrief

Met de zelfanalyse en de wijze waarop het bedrijf het cv en de motivatiebrief zal beoordelen in het achterhoofd kan worden gestart met het daadwerkelijke schrijven van de benodigde stukken. Het cv en de motivatiebrief zijn cruciaal om de eerste schifting van het selectieproces door te komen en vervolgens te worden uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek.

Stap 4: Het sollicitatiegesprek

Het sollicitatiegesprek is vermoedelijk het eerste face-to-face contact dat de sollicitant heeft met de toekomstige werkgever en soms direct de laatste stap in de selectieprocedure. Een sollicitatiegesprek mag niet lichtvaardig worden opgevat omdat ook andere factoren een belangrijke rol gaan spelen, zoals lichaamstaal en zenuwen. Door waardevolle tips in acht te nemen kan ook deze horde met succes worden genomen en de baan worden bemachtigd.
Arbeidsvoorwaardengesprek: voorwaarden, onderhandelen, tips

Arbeidsvoorwaardengesprek: voorwaarden, onderhandelen, tips

De kandidaat die wordt uitgenodigd voor een arbeidsvoorwaardengesprek heeft de sollicitatieprocedure (bijna) geheel met goed gevolg doorlopen. Enkel het gesprek omtrent de primaire- en secundaire voor…
Beoordeling cv en motivatiebrief door het bedrijf

Beoordeling cv en motivatiebrief door het bedrijf

Een mooi opgebouwd cv en een goede motivatiebrief kunnen het verschil maken tussen het wel of niet ontvangen van een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. Immers, een eerste indruk kan slechts een…
Het assessment: functie, onderdelen, voorbereiden en oefenen

Het assessment: functie, onderdelen, voorbereiden en oefenen

Een nieuwe trend binnen de sollicitatieprocedure is het laten afnemen van een assessment bij de kandidaat. Hiermee tracht de toekomstig werkgever te achterhalen of de kandidaat over de benodigde compe…
Sollicitatiegesprek voorbereiden: waardevolle tips

Sollicitatiegesprek voorbereiden: waardevolle tips

Als de sollicitant de eerste beoordeling van het cv en de motivatiebrief door het bedrijf doorkomt, dan zal deze in de regel worden uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek. De eerste belangri…
Solliciteren: zelfanalyse van de sollicitant

Solliciteren: zelfanalyse van de sollicitant

Solliciteren draait in beginsel om twee dingen, namelijk het ontdekken of de sollicitant bij de functie past en het aantonen door de sollicitant dat hij of zij de meest geschikte kandidaat is voor de…
Gepubliceerd door Wetboek op 18-09-2017, laatst gewijzigd op 22-09-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Tumisu, Pixabay