Wetboek » Specials » Arbeidsovereenkomst

Bedingen in de arbeidsovereenkomst

Bedingen in de arbeidsovereenkomst De arbeidsovereenkomst is in het Nederlandse rechtsstelsel een overeenkomst tussen werknemer en werkgever waarbij de werknemer in dienst van de werkgever verplicht is om persoonlijke arbeid te verrichten en de werkgever verplicht is voor deze arbeid loon aan de werknemer te betalen. Met de arbeidsovereenkomst worden de geldende afspraken tussen de werknemer en de werkgever officieel vastgelegd. Veel van deze afspraken gaan over standaardzaken, zoals het salaris. Daarnaast worden ook regelmatig afspraken opgenomen die niet in elke arbeidsovereenkomst terugkeren, de zogenaamde speciale bedingen.

Standaardzaken in de arbeidsovereenkomst

In de arbeidsovereenkomst zijn de afspraken vastgelegd omtrent de arbeidsvoorwaarden die gelden tussen de werknemer en de werkgever tijdens het dienstverband. In de regel bevat elke arbeidsovereenkomst afspraken over de basisvoorwaarden waaronder de partijen met elkaar de samenwerking wensen aan te gaan. Hierbij kan worden gedacht aan het uurloon, werktijden, vakantiedagen, duur van de arbeidsovereenkomst.

Speciale bedingen

In individuele gevallen kan de noodzaak bestaan om in de arbeidsovereenkomst nadere regels op te nemen voor de werknemer. Met behulp van speciale bedingen kan de werkgever zijn (gerechtvaardigde) belangen beschermen tegen handelen van de werknemer. Deze bedingen zijn in allerlei vormen en gradaties denkbaar en in de meeste gevallen ook rechtsgeldig overeen te komen. Men denke aan een relatie- of concurrentiebeding.

Terugkerende problemen

Dergelijke bedingen hebben - zoals zojuist overwogen - doorgaans de functie om de werkgever te beschermen ten koste van de vrijheid (het recht op vrije arbeidskeuze) van de werknemer. Een terugkerend probleem in deze is het spanningsveld dat bestaat tussen enerzijds de belangen van de werkgever en anderzijds de werknemer. Het mag dan ook niet verwonderlijk zijn dat dit spanningsveld regelmatig tot gerechtelijke procedures leidt, waarbij de rechter per individueel geval dient te bepalen of het speciale beding wel of niet kan worden gehandhaafd.
Collectieve arbeidsovereenkomst: het verbod op nevenarbeid

Collectieve arbeidsovereenkomst: het verbod op nevenarbeid

Arbeidsvoorwaarden voor werknemers en werkgevers worden in diverse bronnen en op verschillende niveaus geregeld. Zo bestaan er arbeidsvoorwaarden op individueel en collectief niveau. Het individuele a…
Concurrentiebeding: voorwaarden, gevolgen en voorbeelden

Concurrentiebeding: voorwaarden, gevolgen en voorbeelden

Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de werkgever worden regelmatig bedingen opgenomen die de werkgever trachten te beschermen. Dit is niet verwonderlijk in het licht van…
Het geheimhoudingsbeding: vereisten, voorbeelden en gevolgen

Het geheimhoudingsbeding: vereisten, voorbeelden en gevolgen

Elk bedrijf heeft zaken die het liever geheim wil houden voor de buitenwereld. Hierbij moet niet direct worden gedacht aan duistere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Bedrijven kunnen namel…
Het proeftijdbeding: vereisten, inhoud, gevolgen en misbruik

Het proeftijdbeding: vereisten, inhoud, gevolgen en misbruik

Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst nemen zowel de werknemer alsook de werkgever een zeker risico. De werkgever zal zich, ondanks een uitgebreide sollicitatieprocedure, onder meer afvragen of…
Relatiebeding: bijzondere vorm van het concurrentiebeding

Relatiebeding: bijzondere vorm van het concurrentiebeding

Afhankelijk van de soort werkzaamheden kan de werknemer tijdens het dienstverband in contact komen met klanten van de werkgever. Zo zal een vertegenwoordiger van een softwarebedrijf regelmatig op bezo…
Gepubliceerd door Wetboek op 18-09-2017, laatst gewijzigd op 09-10-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties