Wetboek » Hoofdpagina » Welkom!
'Niets is onmogelijk voor hen die willen'

Welkom

De artikelen die onder de naam 'Wetboek' zijn uitgebracht zijn geschreven door een meester in de rechten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste artikelen gaan over juridische thema's of een juridische invalshoek hebben. De artikelen worden zo actueel mogelijk gehouden. Ondanks de inspanningen om de artikelen up-to-date te houden kan het voorkomen dat een artikel niet meer geheel actueel is. Suggesties, opmerkingen en tips zijn dan ook altijd welkom en kunnen worden doorgegeven via 'contact' (rechtsboven op deze pagina).

Mocht u willen reageren op één van de artikelen, dan kunt u bij het desbetreffende artikel een formulier invullen (onderaan bij het kopje 'Reageer op het artikel'). Alle reacties zijn meer dan welkom. Ik ben echter niet altijd in de gelegenheid om direct te reageren. De reactie zal dan later volgen.

Zelf schrijven?

InfoNu is altijd opzoek naar nieuwe enthousiaste schrijvers die een bijdrage willen leveren aan het verspreiden van kennis. Lijkt het jou leuk om net als mij artikelen te schrijven over verschillende thema's en daarnaast een klein zakcentje te verdienen? Meld je dan aan via de volgende link: https://www.infonu.nl/index.php?ref=75940

Meld je je aan via de bovenstaande link? Dan ontvang jij 50% van de advertentie-inkomsten bij de door jouw geschreven artikelen, InfoNu 45% (in plaats van 50%) en krijg ik (als bonus) 5%. Deze bonus wordt ingehouden op het aandeel van InfoNu (en dus niet op jouw inkomsten!). Als dank voor het aanmelden via mijn referrallink kun je mij altijd vragen om een conceptartikel door te lezen of voor ander advies.

Nieuwe artikelen van Wetboek

Minderheidsaandeelhouders uitstoten na een openbaar bod

Minderheidsaandeelhouders uitstoten na een openbaar bod

Het openbare bod op alle aandelen van een beursgenoteerde vennootschap (N.V.) is het aangewezen middel om een doelvennootschap in te lijven binnen het concern van de bieder. Evenwel biedt het middel i…
Arbeidsvoorwaardengesprek: voorwaarden, onderhandelen, tips

Arbeidsvoorwaardengesprek: voorwaarden, onderhandelen, tips

De kandidaat die wordt uitgenodigd voor een arbeidsvoorwaardengesprek heeft de sollicitatieprocedure (bijna) geheel met goed gevolg doorlopen. Enkel het gesprek omtrent de primaire- en secundaire voor…
Het assessment: functie, onderdelen, voorbereiden en oefenen

Het assessment: functie, onderdelen, voorbereiden en oefenen

Een nieuwe trend binnen de sollicitatieprocedure is het laten afnemen van een assessment bij de kandidaat. Hiermee tracht de toekomstig werkgever te achterhalen of de kandidaat over de benodigde compe…
Sollicitatiegesprek voorbereiden: waardevolle tips

Sollicitatiegesprek voorbereiden: waardevolle tips

Als de sollicitant de eerste beoordeling van het cv en de motivatiebrief door het bedrijf doorkomt, dan zal deze in de regel worden uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek. De eerste belangri…
Relatiebeding: bijzondere vorm van het concurrentiebeding

Relatiebeding: bijzondere vorm van het concurrentiebeding

Afhankelijk van de soort werkzaamheden kan de werknemer tijdens het dienstverband in contact komen met klanten van de werkgever. Zo zal een vertegenwoordiger van een softwarebedrijf regelmatig op bezo…
Schrijf mee!